Intro > Alt om krydderurter > Miljø, varme og CO2

Miljø, varme og CO2


Moderne ansvarlighed
Gloria Mundi krydderurterne dyrkes under størst mulig hensyntagen til miljøet. Gennem vort valg af naturlige dyrkningsmetoder udviser vi som et moderne gartneri ansvarlighed over for naturens egne ressourcer.

Det er helt naturligt
Til dyrkningen anvendes spagnum, fordi det fra naturens side har en lav pH-værdi, og vore frø er ubehandlede. Det betyder, at vi på trods af moderne dyrkningsfaciliteter stadig er afhængige af det naturlige klima, når frøene høstes.

Ingen sprøjtemidler
Hos Gloria Mundi anvender vi ingen former for sprøjtemidler. I stedet bruger vi biologisk bekæmpelse – dvs. vi bruger nyttedyr til at fjerne uønskede insekter, der måtte ønske at opholde sig på planterne.

Vi laver vores eget vejr
For de krydderurter der vokser i væksthus forsøger vi at give naturlige betingelser. Vi har regnvands dyser og blæsere, der efterligner vind og vejr. For at skåne miljøet anvender vi kun den gødning, planterne kan forbruge. Om vinteren bruger vi vækstlys, som styres efter, hvor meget lys der er udenfor. Så en solrig vinterdag er lyset slukket.

Vor primære opvarmning sker fra solen. Når det ikke rækker, bruger vi overskudsvarme fra elproduktion på Fynsværket. Vi har også vort eget kraftvarmeværk der kan “træde til”. Her anvendes naturgas. Den CO2 der opstår ved varmeproduktionen bliver ledt ud i drivhusene til stor gavn for planterne. En noget bedre anvendelse end at udlede den i atmosfæren.

Energibesparelse
I 2015/2016 har gartneriet investeret i el-besparende vækstlyslamper med en besparelse på 25-30 % i forhold til almindelige lamper. NaturErhvervstyrelsen har ydet økonomisk støtte til dette projekt. Se her…

 
 
Krydderurter

Her kan du læse alt om friske krydderurter.

Krydderurter
Alt om krydderurter  
Alt om krydderurter

Friske krydderurter er en gave til det Nordiske Køkken. Variationen på smag og duft er utrolig.

Friske krydderurter må gerne doseres