Intro > Alt om krydderurter > Certificering GLOBAL GAP

Certificering GLOBAL GAP


GLOBAL GAP (Good Agriculture Practice) standarden er en mulighed for danske producenter af landbrugsvarer for at få deres produktion certificeret.

Forbrugernes krav til højere fødevaresikkerhed har medført, at de professionelle køkkener og indkøbskæderne i større grad kræver kvalitetscertificerede produkter, dvs. der stilles større krav til sporbarhed ved handel/omsætning af frugt og grønsager.

Hvad er GLOBAL GAP?
GLOBALGAP er et kvalitetskoncept, der er udarbejdet af Europæiske afsætningskæder og producenter for at sikre sporbarhed, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet indenfor frugt og grønt området.

GLOBAL GAP standarden består på frugt og grøntsager af følgende:
– Dokumentation og selvinspektion.
– Areal og dyrkningshistorie
– Arbejdsmiljø og velfærd
– Affaldshåndtering
– Miljøbeskyttelse
– Klagehåndtering
– Sporbarhed
– Lægge materiale
– Areal og dyrkningshistorie
– Gødning
– Vanding
– Skadedyrsbekæmpelse IPM
– Plantebeskyttelses midler
– Jord- og substrat behandling
– Høst
– Produkthåndtering

Audit
Ordet audit kan bedst oversættes til dansk med revision. Denne revision udføres på 3 måder:
Intern audit – hvor vi selv løbende gennemgår om vi overholder alle foreskrifter og procedurer.
Kunde audit – hvor vore kunder kvalitetsmedarbejdere kommer for at kontrollere at vi lever op til det der er beskrevet i standarden. Ekstern audit – hvor en uafhængig virksomhed udefra foretages en total gennemgang af systemet. Hos os gennemføres denne uafhængige audit af Videncenter for Landbrug

Vort GLOBAL GAP certifikat nummer er: GGN 4050373098933.

 
 
Krydderurter

Her kan du læse alt om friske krydderurter.

Krydderurter
Alt om krydderurter  
Alt om krydderurter

Friske krydderurter er en gave til det Nordiske Køkken. Variationen på smag og duft er utrolig.

Friske krydderurter må gerne doseres